Son güncelleme: 8 Şubat 2020

Hepimiz, kendi düşünce ve inanç tarzımızın mutlak doğru olduğunu ve buna karşı olarak ileri sürülen tüm fikir ve olguların kesinlikle yanlış olduğunu savunuruz ve bu doğrultuda hareket ederiz. Aslında bu konuda, her ne kadar haklı olduğumuzu düşünsek de bazen, yanılıyor olabilir veya da kendi düşünce ve inanç sistemimizin dışındaki kişilere büyük ölçüde haksızlık ediyor olabiliriz. Çünkü, insanlar bu tip durumlar yüzünden ayrımcılık içerisine girebiliyor ve hatta birbirlerine düşman bile olabiliyorlar. Bunun her en kadar yanlış olduğunu bilsek ve bunun çok yanlış olduğu dünyanın dört bir yanından söylense de, bazı insanlar bu hareketlerinden asla vazgeçmezler. Çünkü onlar, kendi fikirleri ve kendi inanç sistemlerinin dışında kalmış kişilere hep bir önyargı, hep bir dışlama ve hep bir negatif gözle bakmışlardır. Ancak biraz empati yapsak, karşımızdaki anlamak ve onlara hak vermek için kendimizi onların yerine koysak her şey çok daha güzel olabilir ve tüm insanlık birbirleri ile mutlu ve mesut bir şekilde yaşayabilir. Yani demek istediğimiz şey şudur ki, farklı yaşayarak daha anlayışlı olabiliriz

Ayrıca, MOTİVASYONUNUZU CANLI TUTACAK TAVSİYELER başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz. 


Nasıl Farklı Yaşayarak Daha Anlayışlı Olabiliriz?

Farklı Yaşayarak Daha Anlayışlı Olabiliriz

Farklı yaşamaktan kastımız, bunu sürekli olarak sürdürmek ve gündelik hayatımızdan da bir parçası haline getirmek değildir. Farklı yaşamaktaki kastımız şudur; başka insanların da neler yaşadıkları, kendi inanç ve sistemlerine ne şekilde değer verdiklerini anlamak adına bazen onlar gibi yaşamak ve onlar gibi düşünmek gerekmektedir. Bunun için ise, kendinize ilk olarak şu soruyu sorabilirsiniz; “Benim karşı çıktığım ve hiçbir şekilde de onaylamadığım o inanç ve düşünce tarzına bağlı olarak yaşayan bu insanların elbet vardır bir nedeni ve bir açılaması” Peki, bu insanları bu düşünce ve inanç sistemlerine bağlayan ve etkisi altında tutan değer nedir? İlk önce bunu araştırmalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Örneğin kendinizden yola çıkarak bunu çok daha kolay ve hızlı bir şekilde anlamanız mümkün. Kendinize diyin ki, benim düşünce tarzım ve inanç sistemimin benim açımdan ne gibi etki ve olumlamaları var? İçerisinde bulunduğum bu düşünce ve inanç tarzı bana neler kazandırmıştır, neler kazandırmaktadır ve ilerde de bunların bana kazandıracağı şeyler neler olacaktır? İlk önce, kendinizi test edin. Daha sonra ise, sizden farklı olan insanların görüş ve düşüncelerini anlamaya çalışın. Çünkü, farkı yaparak daha anlayışlı olabiliriz. Bu konuda size çok açıklayıcı bir örnek vermek isteriz.

Örneğin; bir Müslüman olarak Hristiyan vatandaşları anlama eğilimine girmek istiyorsunuz diyelim. Çünkü insanların en çok ayrıştığı ve birbirlerine düşman oldukları konulardan biri de dini inanışlardır. İnsanlar, sırf kendi dini inancına tabi değil diye, karşısındaki insanı kendisine düşman olarak bile görebilmektedir. Bunun ne denli saçma ve yanlış bir şey olduğunu bilmeli ve çevremizi de bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Şimdi, gelelim örneğimize. Hristiyan vatandaşlar neden bu dine bağlı insanlar, neden bu dinin inanış çerçevesi içinde yaşıyorlar ve bu dinin bu insanlara katkısı nedir diye ilk önce detaylı olarak araştırma yapmalısınız. Çünkü, eğer bir şeye ve bir olguya, onun hakkında bilgi sahibi olmadan eleştiri yapıyorsanız, haklı olsanız bile haksız konuma düşmüş sayılırsınız. Çünkü bilmeden konuşmak çok yanlış bişey, bir şey hakkında bilgi sahibi olmadan o şey hakkında aşağılayıcı tabirler kullanmak ise asla kabul edilemez! O yüzden ilk olarak araştırmalı ve anlamaya çalışmalıyız. Yine örneğimize dönecek olursak, Hristiyan vatandaşları daha iyi anlamak adına bir gün, Hristiyanların ibadet yeri olan Kilise ziyaretinde bulunabilirsiniz. Bir Hristiyan, kendi dini kurallarına göre ibadet ederken onu izleyebilir, hatta siz de tıpkı onun gibi ibadet gerçekleştirebilirsiniz. Eminiz ki, birçok kişi bu yazıyı okurken bile, yazıyı yazmış olan kişiye önyargılı bir düşünce besleyecektir. Müslüman birisi nasıl olur da Kilise’de ibadet eder diye. Aslında bu, gayet normal ve olabilecek bir şeydir. Çünkü, Kilisede ve Camide ibadet edilen yaratıcı, aynı yaratıcıdır. Buradaki amaç, sizden farklı bir tarzda yaşayan insanları daha iyi anlamak ve dünyaya onların gözünden bakmaktır. Aynı şekilde bir Hristiyan da, Camiye gelerek Müslümanların ne şekilde ibadet ettiklerini gözetlemeli ve hatta Müslümanlığı daha iyi anlamak adına da namaz kılmayı denemelidir. 

Şunu hiçbir zaman unutmayalım; bir Müslümanın Kiliseye giderek Hristiyan vatandaşlar gibi ibadet etmesi, Bir Hristiyanın Camiye giderek tıpkı Müslüman vatandaşlar gibi namaz kılması ve bu sayede birbirlerinin dinine hoşgörü ile yaklaşmaları, Müslüman-Hristiyan kişiler arasındaki din karşıtlığı sonucunda, sonucu ölümlere kadar uzanan girişimlerde bulunulmasından çok daha iyidir, çok daha anlamlı ve çok daha faydalıdır. O yüzden, bize karşıt olarak gördüğümüz değerlere karşı içimizde beslediğimiz önyargılarımızı kıralım, insanları anlayalım, onların yaşayış şekillerine saygı gösterelim ve onlardan da saygı görelim. Şunu da asla unutmayalım ki, biz insanlar farklı yaşayarak daha anlayışlı olabiliriz.