Son güncelleme: 8 Şubat 2020

Toy insanlar ile empati kurmaya çalışmak, birçok kişi tarafından çok karmaşık ve zor bir eylem olarak tanımlanır. Biz de, bu konuya dikkat çekmek adına sizler için, onları çok daha iyi anlamamızı sağlacak toy insanların özellikleri başlıklı bu yazımızı hazırladık. Bu sayede, siz de toy insanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu konuda bilinçleneceksiniz. 

Toy insanların en büyük karakteristik özellikleri, çocukluk arzularını ve fantezilerini büyüseler dahi bırakmıyor olmalarıdır. Bu nedenledir ki, toy insanlarda duygusal dengelerini dengeleyememe durumu da mevcuttur. Toy insanların özellikleri arasında en belirgin olanları arasında bunu örnek gösterebiliriz. 

Ayrıca empati eksikliği de, toy insanlarda görülen bir diğer belirgin özellik olarak tanımlanabilir. Toy insanlar genelde fevri olup, kendilerine sıkıcı gelen durumlardan ve ortamlardan uzaklaşma eylemi içerisine girmeyi tercih ederler. Hatta bu kişiler, karşısındaki kişilere de kendi düşünce yapısını kabul ettirme eylemi içerisine girebilmektedir. Onları, her ne kadar duygusal toyluk içerisinde de görebilsek de her zaman böyle olmadıklarını da bilmemiz gerekir. Onlar, duruma göre hareket eder, duruma göre duygu içerisine girer ve yine içinde bulundukları duruma göre karar alırlar. Şimdi de, toy insanların özellikleri hakkında daha detaylı bilgi verelim.

“Ayrıca, sevginin her insan için lazım olduğunu ve hepimizin sevme-sevilmeyi hak ettiğini unutmamak gerek. Siz de, daha iyi bir aşk hayatı yaşamak ve bir ömür boyu dinmeyecek bir sevgiye sahip olmak için GERÇEKTEN SEVMEYİ VE SEVİLMEYİ HAK EDİYORUZ başlıklı yazımızı okuyarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.”


1. Empati Eksikliği

Toy İnsanların Özellikleri

Kendisini başkasının yerine koyarak, olayları bir de başkasının gözünden izlemek ve yaşamak olarak adlandırılan empati, toy insanlarda eksik olan özelliklerden biridir. Hatta bazılarının aklından empati yapma düşüncesi dahi geçmemektedir. Toy insanlar, kendileri ile ilgili konuları düşünmeyi ve dünyaya sadece ve sadece kendi pencerelerinden bakmaya o denli alışmışlardır ki, başkaları ile empati kurmanın kendileri açısından olumsuzluklara yol açacağını bile düşünürler.


2. İçe Bakış Eksikliği

Toy İnsanların Özellikleri

Toy insanlar, kendileri hakkında düşünmek ve kendilerine bir şeyler katmak adına da oldukça yetersiz olan kişilerdir. Hatta bu özellikleri o denli baskındır ki, geçmiş yaşantılarına şöyle bir göz gezdirip geçmişten ders alma ve o şekilde de geleceğe yön vermekten de muaf ederler kendilerini. Bu nedenledir ki toy insanlar, hayatta hiçbir hedefleri olmadan, hiçbir başarı hırsına giremeden yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu da onların, çok basit bir hayat yaşamalarına ve bu basit hayatlarının aynı şekilde sonlanmasına neden olmaktadır. 


3. Dürtüsellik: Toy İnsanların En Büyük Özelliklerinden Biri

Toy İnsanların Özellikleri

Toy insanlarda bulunan ve onların ana özellikleri diye tabir edebileceğimiz dürtüsellik onlarda sıkça gözüken bir durumdur. Toy insanlar, kafalarından geçen düşünceleri ve gerçekleştirdeki eylemlerin boyutunu ve bunların sonucunu asla düşünmezler. Onlar için, duygusal zeka denen olgunun son derece etkisiz olduğunu söyleyebiliriz. Toy insanların dürtüsel olması, etrafındaki insanlar ve yakınları ile hep bir problem içerisinde olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle toy insanlar, sadece bu sorunlarla da boğuşmayıp, kaynak ve para problemi gibi konularda da çok önemli ve ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Örneğin, maddi açıdan karşılayamayacakları bir alışveriş çılgınlığı içerisine girebilirler. Ancak, gözlemleme ve hesap yapma konusunda çok umursamaz bireyler oldukları için, bu tip davranışlarının sonucunda oluşacak olumsuz durumları da pek göz önünde bulundurmazlar. Bundan dolayı olsa gerek, toy insanlar genelde borç içinde yaşayan kişiler olarak bilinirler. 


4. Başkalarını Suçlama Eğilimi

Toy İnsanların Özellikleri

Toy insanların özellikleri arasında, sürekli olarak başkalarını suçlama eğilimi içerisinde olmaları da vardır. Toy insanları gözlemlediğinizde onların, başka insanları suçlama eğilimi içerisinde olmalarının çok sık yaşandığını göreceksiniz. Toy insanların sürekli olarak başka insanları suçlama içerisinde olmaları, kendilerinin her şeyi doğru ve yerinde yaptıklarını sanmalarından dolayı kaynaklanmaktadır. Toy insanlar, kendilerini hiçbir zaman hata yapmayacaklarına dair ikna ederler ve yaptıkları her türlü Hataylı hiçbir şekilde kabullenmezler. Bu tip insanlar, akıllarından geçen düşüncelerin, yaptıkları eylemlerin ve üzerlerine düşen sorumlulukların önemine hiçbir zaman vurgu yapmazlar. Onlar için önemli olan, kendilerini süreki olarak doğru ve haklı bulmak, karşılarınıdaki kişileri ise sürekli olarak suçlamaktır.